Automix - Części Samochodowe

Kontakt

Twój koszyk jest pusty

0

Regulamin

11 kwietnia 2017

 

 

I. WARUNKI OGÓLNE

 

Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Auto Mix  z siedzibą w miejscowości Szczytna 57-330, ul. Borowina 14a . Przedsiębiorca jest zarejestrowany pod numerem NIP: 8830010061, REGON: 890409381, telefon: 74 865 62 79 ; e-mail: sklep@automix.info; dalej w treści regulaminu zwany Auto Mix.

2. Ceny towarów i usług znajdujących się w sklepie internetowym Auto Mix są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (cena brutto).

3. Auto Mix za pośrednictwem sklepu internetowego nie oferuje rzeczy, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

II. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest podanie wszystkich niezbędnych danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, a w przypadku dokonywania zakupu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej również nazwę i adres przedsiębiorcy oraz numer NIP.

2. W przypadku podania niepoprawnych, podejrzanych lub fikcyjnych danych, obsługa sklepu Auto Mix odmówi realizacji zamówienia.

3. W przypadku określenia sposobu płatności jako wpłata z góry, kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówienie w ciągu 7 dni roboczych. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.

4. Nie wszystkie towary znajdujące się w sklepie internetowym są dostępne od ręki.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi średnio 1 dzień roboczy. Termin ten dotyczy zamówień składających się z produktów będących aktualnie na stanie magazynów sklepu Auto Mix. W przypadku produktów chwilowo niedostępnych, czas realizacji zamówienia wydłuża się o czas oczekiwania potrzebny na sprowadzenie towaru. Auto Mix niezwłocznie poinformuje Klienta o wydłużonym czasie realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia bez ponoszenia kosztów. W przypadku braku dostępności zamówionej ilości produktu, Auto Mix zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem i zmiany ilości towaru w zamówieniu.

6. Auto Mix niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia potwierdza Klientowi zawarcie umowy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.

 

 

III. DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 

1. Klient ponosi koszty transportu. Koszty transportu są wskazane w sklepie internetowym w procesie realizacji zamówienia. Firma Auto Mix zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów dostawy w przypadku przesyłek składających się z dwóch i więcej towarów. 

2. Przy dokonaniu zamówienia, Klient ma prawo do określenia sposobu, w jaki chce uiścić opłatę za zamówiony towar: płatność z góry, płatność przy odbiorze kurierowi, płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy Auto Mix gotówką lub kartą płatniczą.

3. W przypadku płatności w formie przedpłaty, płatność jest dokonywana na konto:

 

Auto Mix 

ul. Borowina 14a

57-330 Szczytna

BS./Kłodzko

 92 9523 0001 0018 3035 2000 0001

 

 W miarę możliwości Klient powinien podać w tytule płatności numer zamówienia (numer widoczny będzie w wiadomości e-mail otrzymanej po dokonaniu zakupów w sklepie internetowym).

4. Internetowy sklep Auto Mix zintegrowany jest z systemem płatności PayU.pl przez który Klient może dokonać płatności on-line. 

5. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze, koszty towaru oraz dostawy uiszczane są w momencie odbioru przesyłki, kurierowi dostarczającemu przesyłkę.

6. Zamówiony towar dostarczany jest do klienta za pomocą usług firmy kurierskiej tylko na terenie kraju.

7. Wysyłka towaru poza granicę polski w strefie EU jest możliwa po wcześniejszym kontakcie z działem sprzedaży Auto Mix.

8. Czas oczekiwania na przesyłkę kurierską wynosi 24 godziny, jednak firma kurierska zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego okresu do 5 dni roboczych. Przy wyborze wysyłki za pośrednictwem Kuriera - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem, albo w przypadku wyboru płatności za pobraniem - braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - kurier awizuje przesyłkę, następnego dnia roboczego nastąpi kolejna próba doręczenia, jeśli będzie nieskuteczna - przesyłka pozostanie do odbioru własnego w siedzibie firmy kurierskiej przez 2 dni, po czym wraca do nadawcy.

 

 

IV. REKLAMACJE I GWARANCJE

 

1. Auto Mix ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

2. Klient ma obowiązek otwarcia przesyłki kurierskiej w momencie jej otrzymania przy kurierze w celu stwierdzenia braku uszkodzeń wynikłych w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki obowiązkowo należy wypełnić formularz szkody, który powinien posiadać przy sobie kurier.

3. Podstawą reklamacji jest faktura VAT oraz formularz szkody (w przypadku dostawy przez kuriera).

4. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia reklamowanego towaru do Auto Mix wraz z formularzem reklamacji.

5. Reklamowany towar należy odesłać na adres siedziby firmy Auto Mix.

6. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko reklamującego, jego adres, przedmiot reklamacji, datę zakupu, datę stwierdzenia wady, opis wady, w przypadku części samochodowej numer VIN pojazdu w którym część miała być/została zamontowana. W przypadku części karoseryjnej zdjęcia, na których ewidentnie widać wadę.

Reklamacja może być złożona za pomocą formularza reklamacyjnego. 

 

 http://automix.info/gfx/Auto%20Mix%20-%20reklamacja.pdf

 

        W przypadku braku danych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Auto Mix zwróci się niezwłocznie do Klienta o uzupełnienie danych, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a termin do rozpatrzenia reklamacji biegnie od dnia dostarczenia przez Klienta brakujących danych.

7. W przypadku uznania reklamacji, zwracane są Klientowi koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Auto Mix), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji. Zwrot płatności dokonywany jest przelewem na nr konta wskazany przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W taki sam sposób zwracana jest cena lub część ceny zakupu w przypadku decyzji Auto Mix o zwrocie lub obniżeniu ceny.

8. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana, koszt transportu zwrotnego spoczywać będzie na odbiorcy.

9. Otrzymanie towaru niezgodnego z zamówieniem lub niekompletnego, należy bezzwłocznie zgłosić do Auto Mix poprzez email bądź telefonicznie. Klient otrzyma dalsze instrukcje, co należy wykonać w takim przypadku.

10. W przypadku niezadowalającego zdaniem Klienta sposobu rozstrzygnięcia reklamacji, Klient może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. W przypadku klientów będących konsumentami, mogą oni na etapie przedsądowym skorzystać z polubownych metod rozstrzygnięcia sporu, na przykład: mediacji przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej czy stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 

 

V. ZWROTY

 

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 a)     w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy;

 b)    w przypadku gdy złożone zamówienie dotyczy wielu rzeczy dostarczanych osobno - od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez 

Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować firmę Auto Mix, z siedzibą w miejscowości Szczytna 57-330, ul.Borowina 14a, telefon: 74 865 62 79 ; e-mail sklep@automix.info o swojej decyzji, o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Auto Mix, ul.Borowina 14a, 57-330 Szczytna, telefon: 74 865 62 79 lub email: sklep@automix.info.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy można skorzystać z załączonego formularza (dostępny do pobrania poniżej) – (użycie formularza jest nieobowiązkowe).

Zwracany towar nie może być uszkodzony, a także nie może nosić śladów montażu. Opakowanie musi być oryginalne i nieuszkodzone. Towar jak i opakowanie musi nadawać się do dalszej odsprzedaży, jako produkt nowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

-        Adresat: Auto Mix, ul.Borowina 14a, 57-330 Szczytna, telefon: 74 865 62 79, e-mail sklep@automix.info

-        Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) 

-        Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)/Nr zamówienia(*)

-        Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

-        Adres konsumenta(-ów)

-        Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-        Nazwa banku i nr konta 

-        Data

*niepotrzebne skreślić

 

Formularz można pobrać ze strony /files/wzor_odstapienie_od_umowy.doc

 

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia od umowy (np. wypełniony prawidłowo Formularz odstąpienia od umowy) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracana jest Klientowi wartość zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od otrzymania zwracanego towaru.

6. W przypadku odstąpienia od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Auto Mix, ul.Borowina 14a, 57-330 Szczytna, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Auto Mix o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni. Zwrot płatności dokonywany jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z zwrotem należności.

7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

8. Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu jego zakupu. Dowodem zakupu jest faktura VAT.

Zwracany towar nie może być uszkodzony, a także nie może nosić śladów montażu. Opakowanie musi być oryginalne i nieuszkodzone. Towar jak i opakowanie musi nadawać się do dalszej odsprzedaży, jako produkt nowy.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Klient może kontaktować się z Auto Mix za pośrednictwem: adres siedziby Auto Mix, ul.Borowina 14a, 57-330 Szczytna, adres email sklep@automix.info, telefon 74 865 62 79 (koszt połączenia według stawek operatora).

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma Auto Mix, z siedzibą w Szczytnej 57-330, przy ulicy Borowina 14a. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) w celu wykonania umowy. Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać dostępu, usunięcia lub zmiany jego danych osobowych

3. Warunkiem dokonania zamówienia jest akceptacja niniejszego regulaminu. Akceptacja regulaminu następuje poprzez zaznaczenie opcji: „Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego Auto Mix i akceptuję jego treść.”

4. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.