Automix - Części Samochodowe

Kontakt

Twój koszyk jest pusty

0

Reklamacja przesyłki

11 września 2019

 

Reklamacja uszkodzonej przesyłki lub towaru

 

INFORMACJE OGÓLNE:

Stroną posiadającą prawo złożenia reklamacji w firmie kurierskiej jest Nadawca.

Na wyraźne żądanie Odbiorcy, Nadawca może pisemnie zrzec się prawa Reklamacji na rzecz Odbiorcy. Oświadczenie takie będzie niezbędne do przeprowadzania procesu reklamacyjnego przez Odbiorcę. W tym celu należy wysłać email na adres: sklep@automix.info z opisem zaistniałej sytuacji oraz załączyć wszelkie dokumenty, jak zdjęcia itp., które pozwolą na stwierdzenie wystąpienia uszkodzeń paczki lub towarów.

Termin obowiązujące dla złożenia reklamacji na odebraną już przesyłkę to:
7 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki.
Podczas odbioru paczki prosimy o
dokładne sprawdzenie stanu przesyłki. Kurier ma obowiązek oczekiwania na sprawdzenie stanu przesyłki lub w przypadku podejrzenia uszkodzenia produktów wewnątrz opakowania, na weryfikację stanu produktów, a także ma obowiązek przyjąć zgłoszenie o zaistniałym uszkodzeniu.

Jeśli przesyłka jest uszkodzona, należy zażądać od kuriera spisania protokołu szkody.
W protokole należy opisać widoczne 
uszkodzenia opakowania zewnętrznego, oraz produktów. Odebranie przesyłki bez spisania protokołu szkody jest przez firmę kurierską traktowane jako potwierdzenie odebrania przesyłki pełnowartościowej. Brak zaznaczenia w protokole szkodowym uszkodzenia opakowania zewnętrznego przesyłki, skutkuje także odrzuceniem wszelkich roszczeń reklamacyjnych w stosunku do firmy kurierskiej.

Kopia protokołu szkody jest podstawą do dochodzenia odszkodowania w procesie reklamacyjnym.

Prosimy
wykonanie zdjęć aparatem lub telefonem na każdym etapie sprawdzania paczki :

   

  Paczka przed otwarciem:

  1) zdjęcie widocznych oznaczeń / etykiet ostrzegawczych, np. naklejka ostrożnie, widoczne uszkodzenia paczki, taśma firmowa lub w przypadku jej braku inna taśma / rodzaj opakowania

  2) zdjęcie użycia innej taśmy/foli użytej w celu ukrycia uszkodzenia opakowania.

   

  Paczka po otwarciu: widoczne uszkodzenia produktów

Przy spisywaniu protokołu szkody prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy w protokole:

1) pola o posiadaniu lub nie posiadaniu przez paczkę naklejek ostrzegawczych

2) opisaniu oraz wykonaniu zdjęć wszelkich zauważonych uszkodzeń zewnętrznych paczki

3) opisaniu oraz wykonanie zdjęć wszelkich zauważonych uszkodzeń produktów.

Po stwierdzeniu szkody
przy odbiorze, przesyłki, prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą email na adres: sklep@automix.info wraz z opisem zaistniałej sytuacji oraz załączonymi zdjęciami i skanem lub zdjęciem protokołu szkody w terminie 7 dni.